Şehir ve Güvenlik Sempozyumu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Polis Akademisi işbirliğinde 2-3 Ocak 2020 tarihlerinde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu" yapıldı.

Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun dörtte üçünden fazlasının şehir merkezlerinde ikamet ettiği bu dönemde şehir ve güvenlik konusunun daha çok konuşulması, tartışılması, geliştirilmesi gerektiğini belirterek, şehir kavramının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Tarihin akışına yön veren medeniyetlerin hepsinin şehirlerde inşa edildiğine dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her medeniyet kendi inanç, ahlak, sanat ve felsefe anlayışı çerçevesinde şehirleri geliştirmiş, sorunlarını tespit etmiş ve çözümler üretmiştir. Şehirlerin güvenliği de bunlar arasındadır.” dedi.

Artık şehirlerin dış güvenliğinin surlar ve hendeklerle, iç güvenliğin ise sadece kolluk kuvvetleriyle sağlanamayacağını kaydeden Erdoğan, “Artık yeni fikirler geliştirmek gerekiyor. Dünyadaki tüm örnekleri inceleyeceğiz ama sonunda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.” dedi.

Erdoğan’dan belediye başkanlarına ‘yatay mimari’ uyarısı

Ülkemizde yeni gecekondu inşası olmadığı gibi eskiler de kentsel dönüşümle ortadan kalkmıştır." diyen Erdoğan, belediye başkanlarına şöyle seslendi: “Özellikle şehirlerde inşaatların yapımında ve ihyasında tüm mesele sizin kaleminizin ucundadır. Burada kesinlikle taviz verilmesin. Kararlı duruş şart. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Benim bir ricam var; yatay mimari ile hem kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem de gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu dünyaya gösterme imkânını bulmuş oluruz. TOKİ ve Emlak Konut ile ortaklaşa bu adımları atmamız lazım. Eğer atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız. Biz göğe değil, toprağa daha yakın olmanın gayreti içinde olmalıyız.”

Soylu: “İstanbul'un güvenliği bugün Tel Abyat'tan, Resulayn'dan başlamaktadır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruyucu ve önleyici tedbirlerle suç oranlarında büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, "Batı teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken, en az can kaybına razıyken biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyoruz, olayın oluşmasını engelliyoruz. 2018 yılında 361, 2019 yılında 281 terör olayı oluşmadan güvenlik güçlerimiz engelledi."dedi.

Karatepe: "Şehir güvenliğini sağlamak için işe planlamadan başlamak gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe ise, şehirlerde saklanmaya elverişli mekânların bulunmasının şehirleri zaman zaman güvensiz hale getirdiğini belirterek konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Dijital teknoloji de şehir güvenliği bakamından sağladığı bazı imkânlara rağmen yine bir tür yeni suç alanı oluşturuyor. Finans sistemine, devletin mahrem bilgilerine, petrol, gaz, enerji sistemlerine karşı siber saldırılar olduğunu görüyoruz. Esasen şehirleri güvensiz hale getiren belediyelerin ve yönetimlerin yapması gerekenlerin ihmalinden kaynaklanan durumlardır. Şehirlerin güvenliği tek başına polisiye tedbirlerle sağlanamayacak kadar geniş ve kapsamlı görülmektedir. Artık şehir güvenliğini sağlamak için işe planlamadan başlamak gerekiyor."

Başkan Şahin koruyucu ve önleyici tedbirlere dikkat çekti

Güvenin olduğu yerde sağlık, huzur ve mutluluk olduğunu söyleyen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güvensizliğin endişe ve ayrımcılığa yol açacağını ifade ederek “Güvensiz ortamın kazananı yoktur. Güvensiz kalkınma, sanayi, teknoloji ve kültür olmaz. Bizim medeniyetimiz güven medeniyetidir. Kardeşin kardeşe, komşunun komşuya güvenidir. İlk çağlarda olduğu gibi şehirlerin güvenliğini kalelerle tesis edemeyiz. Gönülden gönüle giden merhamet hatlarını güçlendirmemiz lazım. Bunun için koruyucu ve önleyici tedbirler önemli. Aydınlatma, peyzaj, dijital dönüşüm gibi sosyal adaleti sağlayan, sosyal hizmete ulaşımı kolaylaştıran unsurlar en önemli koruyucu ve önleyici tedbirlerdir.” dedi. Şahin konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Sayın Cumhurbaşkanım, TBB olarak Cumhurbaşkanlığımızın manifestosuyla bize verdiğiniz talimatlarla akıllı şehir, güvenli şehir, değer katan şehirler, marka şehirler gibi her bir başlıkta yoğun bir şekilde çalışıyor, 2023’e azimle, aşkla koşuyoruz.”

Belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla TBB hizmet binasında iki gün sürecek sempozyumda şehir güvenliğinde planlamanın rolü, kentsel mekânlardaki güvenlik önlemleri, yerel yönetimler ve şehir yönetimleri, teknoloji ve şehir güvenliği ilişkisi konuları geniş bir yelpazede değerlendirildi.